Nezaradené

Trojdňové oslavy dvoch bratov

V obci Dohňany sa cez víkend konali trojdňové slávnosti pri príležitosti 1 150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda. Rímskokatolícky kostol postavený v rokoch 1862-1865 v Dohňanoch na Považí je zasvätený práve týmto dvom solúnskym bratom, ktorí okrem iného zostavili slovanské písmo hlaholiku a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty.

Zdroj: http://www.webnoviny.sk/slovensko/trojdnove-oslavy-dvoch-bratov/699931-clanok.html